Богдан Йорданов Димитров

Образование:

 

1986г. - 1994г. - танцува в детски фолклорен ансамбъл ’’Росна китка’’

 

средно образование:

 

1998г. - 1998г. - държавно хореографско училище - гр.София -

 

профил ‘’български народни танци’’

 

висше образование:

 

1998г. - 2003г. - академия за музикално и танцово изкуство -

гр.Пловдив бакалавърска степен - профил 

’’Българска народна хореография’’ в класа на проф.Петър Луканов

Трудов стаж:

1998г. - 1999г. - артист-балетист в щатен танцов състав към музикалната академия - гр.Пловдив

1999г. - 2004г. - артист-балетист във фолклорен ансамбъл ‘’Тракия’’ - гр.Пловдив, участвал в многобройни

концерти в страната и чужбина.

2004г. - 2007г. - преподавател по ‘’Българска народна хореография’’ в 144 соу’’Народни Будители’’

2004г - 2007г. - артист-балетист в национален фолклорен ансамбъл ’’Българе’’

От 2009г. - до момента  преподавател в клуб ‘’Чанове’’.