Теодора Пенева

Teodora Peneva

  

Образование:

 

 

 

1988г.-1993г. - танцува във ФТА към Младежки дом гр. Бургас

 

Средно образование:

 

1993г. -1994г. - учи в Държавно хореографско училище гр София, спец БНТ

 

 Висше образование:

 

1997г.-2001г. - завършва висше образование в АМТИИ - Пловдив, бакалавър

 

- спец. Българска Народна Хореография

 

Трудов стаж :

1999г.-2008г. - работи във Фолклорен танцов театър „Акрани” - гр. Пловдив

 

Участва в многобройни фестивали и концерти

 

2014г. - до момента – инструктор в клуб за български народни танци „ Чанове“ – гр.Бургас