Божидар Пенев

Bojidar Penev

 

Образование:

 

 

 1992г.-1999г. - танцува в ТА „Здравец” - гр. Камено.

 

Средно образование:

 

1999г.-2003г. - завършва хореографска паралелка в у-ще „Кирил и Методий” гр. Пловдив,

спец. Български НародниТанци

 

 

2003г.-2007г. - завършва висше образование в АМТИИ - Пловдив,

бакалавър -  спец. Българска Народна Хореография

 

 

 

 

Трудов стаж:

 

2002г.-2008г. - работи във Фолклорен танцов театър „Акрани” - гр. Пловдив

 

Участва в многобройни фестивали и концерти

 

2014г.-до момента – инструктор в клуб за български народни танци „ Чанове“ – гр.Бургас