Русе

Анета Красимирова Иванова

Boyana Ivanova

Образование:

Средно специално:
1994г. – 1999г. Техникум по зърно-преработване "Асен
Златаров"  - специалност: "Техника и технология на алкохолни и безалкохолни напитки";

Висше образование:
2001г. – 2006г.  Бакалавърска степен:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", специалност "Българска народна хореография";
2007г. - 2008г. Магистърска степен:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - специалност "Хореографска режисура”;
2009г. - 2011г. Магистърска степен:
Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност "Международно сътрудничество и европейски проекти"

Прочети още...

Ренета Стефанова

Ренета Стефанова

 Образование:

Средно образование:
гр.Русе СОУ" Йордан Йовков"
Природоматематическа специалност с профил информатика и математика

Висше образование:
2007-2011 г. - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Бакалавърска степен
Специалност „Хореография -   Български народни танци”
Професионална квалификация- „Хореограф- педагог”
2012-2013 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев"
Магистърска степен
“Мениджмънт на европейски проекти”
2018 - 2020 г. -  Шуменски университет ”Епескоп Константин Преславски”
Магистърска степен
Специалност “Социални дейности”
Магистърска   програма “Социално прогнозиране”

Професионален опит:
1996 -1998 и от 2000-2007 - танцува в ДЮФА "Зорница", гр.Русе
2008-2011 - танцува в Академичен танцов театър при Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
2012 до момента - работи в клуб “Чанове” като хореограф
2015 до момента  - работи в ЦККТ ”Решения” като трудотерапевт

 

 

 

 

 

Десислава Копанкова

Образование:

Средно Специално:
1995г. - 2000 г. – Техникум по зърнопреработване "Проф. д-р Асен Златаров"
Специалност: Техник – технолог на алкохолни и безалкохолни напитки

Висше образование:
2000г. - 2005 г. – Бакалавърска степен РУ „Ангел Кънчев”
Специалност: Компютърни системи  и технологии
2004г. - 2006 г. – Магистърска степен ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Специалност: Финанси
2005г. - 2007 г. – Магистърска степен РУ „Ангел Кънчев”
Специалност: Комуникционна техника и технологии

Трудов стаж:
1987г. - 1994 г.
– танцува в ФА „ Русчуклийче” – гр. Русе
1996г. - 2005 г. – танцува в ФТТ „ Найден Киров” – гр. Русе
2006г. - 2014 г. – танцува в ФА „ Русчуклийче” – гр. Русе
От септември 2015 г. е помощник хореограф в Клуб по български народни танци „ Чанове”Бояна Недкова Иванова

Boyana Ivanova

Образование

Средно образование:
2003 – 2008 г.
- Учи в Английска гимназия "Гео Милев" гр. Русе

Висше образование:
2008 до 2012 г. - завършва Русенски Университет "Ангел Кънчев", специалност Компютърни науки,бакалавърска степен.
2012 до 2014 г. - завършва Русенски Университет "Ангел Кънчев", специалност Софтуерно инженерство, магистърска степен.

Трудов стаж:
до завършване на средното си образование играе в ДТА "Здравец", гр. Русе
2008 - до 2014 - играе в студенският танцов състав при РУ "Ангел Кънчев"
2013 до 2014 -  помощник хореограф при ДТА :Здравец"
2016 до сега -  помощник-хореограф в Клуб "Чанове"

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Великова

Teodora Velikova

Образование

Средно образование:
1985 г. - 1989 г.
- РЕГ "Максим Горки", гр. Русе - Учи в Английска гимназия "Гео Милев" гр. Русе

Висше образование:
1989 г. - 1993г. - Магистърска степен в ШУ "К.Преславски", специалност "Биотехнология"
2004 г. - 2006г. - Магистърска степен във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", специалност "Финанси"

Трудов стаж:
1978 г. - 1985 г. - танцьор на ДФТА "Здравец", гр. Русе
1985 г. - 1986 г. - танцьор на средношколския състав на ФТА "Найден Киров" гр. Русе
1986 г. - 1989 г. - танцьор на ФТА "Найден Киров", гр. Русе
2000 г. - 2008 г. - танцьор на ФТА "Русчуклийче"
2008 г. - досега - помощник – хореограф във ФТА "Русчуклийче"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милена Михова

Milena Mihova

Образование

Средно образование:
2003г. - 2008г. Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" град  Русе -  специалност : "Български народни танци"

Висше образование:
2008г. – 2012г. - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство , град Пловдив, специалност " Българска народна хореография"

Трудов стаж:
2003г. – 2015г. танцува в Фолклорен танцов театър "Найден Киров" – Русе
2008г. – 2009г. - работи като учител по народни танци в Дом за сираци "Надежда" – Русе
2008г. -2009г. - работи като учител по народни танци в ОДЗ "Синчец" – кв. Средна кула, град Русе
2008г. -2015г. - работи в Фолклорен танцов театър "Найден Киров" - Русе
2008г. до сега - работи като хореограф в Народно читалище "Тома Кърджиев" – село Червена вода, град Русе
2010г. до сега - работи като хореограф в няколко детски градини в град Русе
2014г.-2015г. - работи като хореограф към клуб за български танци "Играорци" – Русе
2014г. – 2015г. - танцува във фолклорна формация "Русчук" – Русе
Декември 2015г. до сега - работи като хореограф в клуб по български народни танци "Чанове" - Русе