Русе

Анета Красимирова Иванова

Образование:

 

Средно специално:

 1994г. – 1999г. Техникум по зърно-преработване „Асен

Златаров”  - специалност: „Техника и технология на

алкохолни и безалкохолни напитки”;

 

Висше образование:

 2001г. – 2006г.  Бакалавърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

, специалност „Българска народна хореография”;

 

2007г. - 2008г. Магистърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”,

специалност „Хореографска режисура”;

2009г. - 2011г. Магистърска степен:

Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност

„Международно сътрудничество и европейски проекти”

Прочети още...

Милена Михова

 

 

Образование

Средно образование :

2003г. - 2008г. Национално училище по изкуствата „ Проф. Веселин Стоянов “ град  Русе -  специалност : „ Български народни танци “

 

Висше образование :

2008г. – 2012г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство , град Пловдив, специалност „ Българска народна хореография “

Прочети още...