Анета Красимирова Иванова

Образование:

 

Средно специално:

 1994г. – 1999г. Техникум по зърно-преработване „Асен

Златаров”  - специалност: „Техника и технология на

алкохолни и безалкохолни напитки”;

 

Висше образование:

 2001г. – 2006г.  Бакалавърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, специалност „Българска народна хореография”;

 

2007г. - 2008г. Магистърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”,

специалност „Хореографска режисура”;

2009г. - 2011г. Магистърска степен:

Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност

„Международно сътрудничество и европейски проекти”

Трудов стаж:

 

2001 – 2005 г. танцува в танцов състав към Русенски Университет „Ангел Кънчев” – Русе;

 

2003 – 2005 г.  работи като помощник хореограф в ансамбъла към читалище „Пробуда” с. Николово;

 

2004 – 2005 г. работи като учител по народи танци в ОДЗ „Приказен свят” с. Николово;

 

2005 – 2007 г. работи като помощник хореограф и репетитор в ДЮФА „Зорница” към ОБДЦКИ Русе;

 

2006 – 2007 г. работи като учител по Хореография в СОУ „Христо Ботев”;

 

От 2008 - 2013 г.  Директор на детска занималня по изкуства  „Артини” – Русе;

 

 

2009 – 2010 г. работи като учител по народни танци в ЦДГ „Радост”- Русе;

 

От февруари 2010 г. до сега  - работи като хореограф в Клуб по български народни танци „Чанове” – Русе;