Анета Красимирова Иванова

Boyana Ivanova

Образование:

Средно специално:
1994г. – 1999г. Техникум по зърно-преработване "Асен
Златаров"  - специалност: "Техника и технология на алкохолни и безалкохолни напитки";

Висше образование:
2001г. – 2006г.  Бакалавърска степен:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", специалност "Българска народна хореография";
2007г. - 2008г. Магистърска степен:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - специалност "Хореографска режисура”;
2009г. - 2011г. Магистърска степен:
Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност "Международно сътрудничество и европейски проекти"

Трудов стаж:

 2001 – 2005 г. - танцува в танцов състав към Русенски Университет "Ангел Кънчев" – Русе;
2003 – 2005 г. -  работи като помощник хореограф в ансамбъла към читалище "Пробуда" с. Николово;
2004 – 2005 г. - работи като учител по народи танци в ОДЗ "Приказен святс. Николово;
2005 – 2007 г. - работи като помощник хореограф и репетитор в ДЮФА "Зорница" към ОБДЦКИ Русе;
2006 – 2007 г. - работи като учител по Хореография в СОУ "Христо Ботев";
2008 - 2013 г. - Директор на детска занималня по изкуства  "Артини" – Русе;
2009 – 2010 г. - работи като учител по народни танци в ЦДГ "Радост"- Русе;
От февруари 2010 г. - до сега  - работи като хореограф в Клуб по български народни танци "Чанове" – Русе;