Ренета Стефанова

Рената СтефановаРени работи в клуб Чанове от 6 години - доказан професионалист в работата си!

 

 Образование:
 
Средно образование:
гр.Русе СОУ" Йордан Йовков" -природоматематическа специалност с профил информатика и математика
 
Висше образование:
 
От 2007-2011
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Бакалавърска степен - специалност „Хореография - Български народни танци”. Професионална квалификация- „Хореограф- педагог”
 
 
2012-2013
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Магистърска степен- “Мениджмънт на европейски проекти”
 
2018 - до момента:
Шуменски университет ”Епескоп Константин Преславски” - Магистърска степен -специалност “Социални дейности”, магистърска програма “социално прогнозиране”
 
 
Професионален опит:
 
От 1996 -1998 и от 2000-2007 - танцува в ДЮФА "Зорница", гр.Русе
 
От 2008-2011 - танцува в кадемичен танцов театър при Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
От 2012 до моментаработи в клуб “Чанове” като хореограф
 
От 2015 до момента  - работи в ЦККТ ”Решения” като трудотерапевт