Дилян Златков Галев

Образование:

 

От 2000г. – до сега танцува във Фолклорен танцов театър „Родина“ гр. Варна

 

Средно образование:

 

2007г. – 2015г. Национална гимназия за хуманитарни науки и

 

изкуства „Константин Преславски“ гр. Варна специалност :

 

Български народни танци

 

Висше образование:

 

2015г. – до сега Варненски свободен университет „Черноризец

 

Храбър“ специалност Българска народна Хореография.

Трудов стаж:

От 2014г.  –  до сега помощник  –  репетитор на Фолклорен танцов театър  „Родина“  гр. Варна

От 2015г.  -  инструктор в клуб по Български народни танци "Чанове"