Полина Тонева Цолова

Образивание:

 

1998г. – 2007г.  Танцува в Фолклорен ансамбъл „Мизия“ гр. Плевен

 

2007г. – 2012г. Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“

 

гр.Плевен специалност : Български народни танци 

 

Висше образование:

 

От 2012г. – до сега Варненски свободен университет „Черноризец

 

Храбър“ гр.Варна специалност : Хореография

Трудов сатж:

 

От 2015г. - до сега инструктор в Клуб по Български народни танци "Чанове".