ТРИНАДЕСЕТИ БАЛКАНСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

Балкански младежки фестивал се провежда под мотото

 

“МЛАДОСТТА НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС – БЪДЕЩЕ ЗА ЕВРОПА УТРЕ!”

 

Основната цел на Балканския младежки фестивал е:

Да подпомога стремежите на младите хора от България, балканските страни и Европа да се опознаят, да обменят информация, да разширят контактите си в цялото разнообразие от интереси и проблеми, умения и възможности за изяви и сътрудничество.

Защото:

·     младите хора са в основата на положителните промени,

·     заедно ще изградят Балкани без граници,

·     през новия век в Обединена Европа заедно ще създават бъдещето!

Приобщаването на младите хора към проблемите на региона и провокирането на тяхната активност за преодоляването им, създава нов дух и нов подход в процеса на развитието и приобщаването на региона към Обединена Европа. БМФ е най-големият форум на “Младостта на Балканите” за обединение и единомислие на младите хора от държавите, за които разногласието е в основата на взаимоотношенията.

Тринадесетия БМФ си поставя следните конкретни цели:

Чрез участието на младите хора в дискусии и активен междукултурен обмен на Балканите:

·  да преодолеят натрупаните с векове предразсъдъци и наслоеното негативно отношение в ежедневието си;

·  да опознаят културните традиции и обичаи и разнообразието от съвременни културни форми на изява;

·  да обогатят контактите си за бъдещи партньорства.

В тринадесетият БМФ, който ще се проведе от 10 до 15 септември 2008 г., в гр. Сандански са поканени за участие млади хора и младежки групи от всички балкански и от различни европейски държави, с които са установени или предстои да се утвърждават партньорски взаимоотношения на различни нива – между групи, организации и институции на местно, регионално и национално ниво, общо около 1 000 участници, от които около 400 от чужбина.

Официални гости на най-мащабното и най-значимо международно младежко събитие в Югоизточна Европа са представители на държавни и общински организации и институции и неправителствени организации от държавите участнички, Дипломатическите мисии в България, Младежкия директорат към Съвета на Европа, Европейската комисия и др.

 

източник: www.scoutgb.org