Кирил Кирчев

 

Образование:

 

1978 – 1985 г. - танцува в танцов състав към ОУ”Васил

Левски” гр.Чирпан

 

1986 – 1988 г. – танцува в МФТК „Явор” към

читалище”П.К.Яворов” гр.Чирпан

 

Висше образование:

 

 1991 – 1995 г. - Академия за Музикално и Танцово

Изкуство (АМТИ) – гр.Пловдив, Бакалавърска степен -

специалност “Българска народна  хореография”.

Трудов стаж:

 

1996 – 1999 г. - ръководител на танцов състав „Явор”  към читалище ”П.К.Яворов”  гр.Чирпан

 

2000 – 2010 г. преподавател по хореография в ОУ”Васил Левски” и СОУ ”П.К.Яворов” гр.Чирпан

 

2010 - Преподавател и хореограф в клуб по български народни танци “ ЧАНОВЕ”

 

Многобройните грамоти и отличия, получени на национални и областни изяви, както и на международни фолклорни фестивали в Германия, Франция, Италия и Русия.